Naše služby

Vedení daňové evidence:

 • průběžné zpracování daňové evidence
 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • kniha pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • DPH
 • mzdy

Vedení účetnictví:

 • průběžné pracování účetnictví pro právnické a fyzické osoby
 • DPH
 • mzdy

Přechod z daňové evidence na účetnictví:

 • vedete-li dosud daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), převedeme vám vše do účetnictví (dříve podvojné)

Sestavení daňových přiznání:

 • přiznání k dani z příjmu pro fyzické i právnické osoby
 • přehledy pro ZP a SSZ
 • přiznání k DPH
 • přiznání k silniční dani

Zpracování mezd a personální agenda:

 • vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • přehledy hlášení pro ZP a SSZ
 • zúčtování zálohové daně
 • ohlašování nástupu a výstupu zaměstnanců
 • zápočtové listy
 • roční důchodové evidenční listy

Zastupování při jednání na úřadech:

 • s vaší plnou mocí vás můžeme zastoupit na úřadech a vyřídit za vás agendu